Wytwórnia Sit “Sitono” Krzysztof Nowakowski, Stroszki 59, 62-330 Stroszki